Filosofiske dialoger

Å få ord til å leve

Enkelt og gruppedialoger

Jeg tilbyr meg selv som en profesjonell dialogpartner for enkeltpersoner som ønsker en samtale rundt mellommenneskelige temaer og utfordringer. I en tid hvor verden har en høy hastighet og mennesker ikke alltid har tid til den gode samtalen føles det godt å ha et rom hvor man blir lyttet til, sett og hvor tanker kan bli sortert og satt ord på. Jeg tilrettelegger for en behagelig og privat plass å samtale. For øvrig kan jeg gjerne komme til deg. Eller hva med en samtaletur i naturen?

I gruppedialogene kan jeg være fasilitator for sokratisk dialog, filosofikafè og dialogkafè (world cafè). Det å reflektere rundt etikk og andre verdier enn de rent økonomiske blir stadig viktigere for bedrifter og organisasjoner som vil ligge i forkant av utviklingen. Filosofisk praksis tilbyr hjelp for dem som ønsker dette. En sokratisk dialog varer fra en halv til en hel dag, og innebærer at 8-12 personer reflekterer sammen med en filosof om et tema som er viktig for gruppen. Mulige spørsmål kan være:

■Hva gjør bedriften til et godt sted å være?

■Hva kjennetegner en god ansatt?

■Hva er en god måte å møte de utfordringer bedriften står overfor?

Mange bedrifter har et vedtatt verdigrunnlag med bestemte kjerneverdier. En sokratisk dialog kan også brukes til å skape større bevissthet om disse verdiene. Fordelen med denne måten å skape bevissthet rundt viktige temaer i grupper, bedrifter og organisasjoner er at innsikten kommer fra deltagerne av dialogen. Ved bruk av andre kommunikasjonsformer slik som foredrag fra ledelsen eller eksterne aktører vil tilhørerne være mer passive. I den filosofiske dialogen er deltagerne aktivt med for å fremme innsikt og ofte vil flere viktige ideer og tanker få dagens lys. Dette er viktig informasjon for ledelsen å kunne bruke for å bygge opp mer effektive organisasjoner. Siden informasjonen kommer via de ansattes entusiasme og engasjement vil de ofte føle at de blir lyttet til og at de «eier» endringene som kommer ut av en slik dialog. Dette er gunstig for å motvirke endringsmotviljen i bedrifter i et marked med stadige omstillinger. I disse dialogene er ikke nødvendigvis det viktigste målet og komme frem til entydige svar. Men å skape et undringsfellesskap som fremmer samarbeid og nysgjerrighet.

En filosofikafé og dialogkafè (er en kafè med en litt annen metodisk vri enn filosofikafè) minner om en sokratisk dialog, men er mindre høytidelig og kan inkludere flere deltakere. Filosofen deltar som animatør eller livgiver for samtalen. En filosofikafé eller dialogkafè egner seg godt som et innslag på et seminar, et personalmøte, en fagkveld eller lignende. Det burde settes av minimum to timer til disse to gruppedialogene. Sokratiske dialoger tar gjerne lengre tid (fra en halv-hel dag) og er en mer langsom prosess. Hverken enkeltsamtaler eller gruppesamtaler setter krav til deltagere om filosofiske kunnskaper. Tjenestene er priset pr time og for hele dager som samsvarer med konsulentbistand.